top of page

Rendement FunBowl

Het rendement van de FunBowl exploitatie verschilt per doelgroep van gebruikers. In een automatenhal ligt het bestedingspatroon hoger, dan in kinderspeelparadijs waar de toegangsprijs per kind wordt omgeslagen. Ook levert muntinworp over het algemeen meer op, dan afrekenen per uur aan de kassa. In onderstaande exploitatievergelijking tussen standaard bowlingbanen en FunBowl banen is uitgegaan van een gemiddelde doelgroep bezoekers, zoals te vinden is in horecagelegenheden en leisurecenters.

Exploitatieopbrengsten FunBowl versus standaard bowling van 2 banen per jaar     

Bovenstaande berekening laat zien dat het rendement per m2 van FunBowl ruim 4x zo hoog is dan het rendement op standaard bowling.


Kinderspeelparadijs

Indien een kinderspeelparadijs € 1,- toeslag berekent op de toegangsprijs per kind om een spelletje te FunBowlen, is bij bovenstaande bezettigsgraad de exploitatie al kostendekkend.

Aangenomen mag worden dat op dergelijke locaties de huurprijs lager en de bezetting hoger is, zodat een redelijk rendement aannemelijk is.

 

Entertainmentcenters

In entertainmentcenters is de bezettinggraad hoger. Het is aannemelijk dat de 1500 uur p/jaar haalbaar moet zijn.

 

 

.

bottom of page